02162019000

Ar

Ru

مجتمع شهر آسانسور یاران

شهر آسانسور یاران بزرگترین مرکز خرید لوازم و قطعات آسانسور در ایران است که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ شمسی افتتاح شده است. محل مجتمع در اتوبان فتح، بعد از پایگاه یکم شکاری قرار دارد. فروشگاه و دفاتر اداری تجاری اکثر برندهای مطرح آسانسور و همچنین دفتر مرکزی شرکت اتوماتیک یاران و واحد خدمات پس از فروش یاران در این ساختمان واقع شده است.

راهنمای طبقات مجتمع شهر آسانسور یاران

مدیریت اتوماتیک یاران

واحد 652 – فروش اتوماتیک یاران
واحد 652 – انفورماتیک اتوماتیک یاران
واحد 653 – مالی اتوماتیک یاران
واحد 653 – حراست اتوماتیک یاران

واحد 549 -روابط عمومی اتوماتیک یاران
واحد 550 – خدمات پس از فروش اتوماتیک یاران
واحد 548 – آرین آسانسور
واحد 551 – آرین آسانسور

واحد 444 – سیگما آسانسور – عظیمی
واحد 445 – اولیفت – علیایی
واحد 446 – آسانسورلند – علیایی
واحد 447 – انجمن تولیدکنندگان آسانسور

واحد 340 – اولیفت – علیایی
واحد 341 – اتوماتیک یاران
واحد 342 – دنالیفت – کمیجانی
واحد 343 – مدیریت شهر آسانسور یاران

رستوران یاران – 02192003220

واحد 16 – آسانسور یعقوبی – یعقوبی
واحد 17 – جهانگیرزاده
واحد 18 – آرتا آسانسور – نظری
واحد 19 – رامشین فراز – رامشینی
واحد 20 – آسانسور عرش – آرتی لیفت – قاسمی و ماسوله
واحد 21 – آرین آسانسور – بختیاری
واحد 22 – آرکا آسانسور – قاسمی
واحد 23 – پارت دنا – دارائی
واحد 24 – آداک آسانسور – شتاک
واحد 25 – آسانسور منظمی – منظمی
واحد 26 – راشا تکنیک – شفائی
واحد 27 – گروه فنی ارگ – ستیز
واحد 28 – یارا لیفت – نجاریه
واحد 29 – آسانسور ایمان – شاه نظری
واحد 30 – آسانسور امیر- قنبری
واحد 31 – رشیدیان
واحد 32 – شریفی
واحد 33 – کهن آسانسور – دانشور
واحد 34 – آرنو آسانسور – کاظمی
واحد 35 – عصر نوین – غزاله
واحد 36 – شوروم اتوماتیک یاران
واحد 37 – قربانی
واحد 38 – آسانسور ممقانی – ممقانی

واحد 1 – دنا لیفت – کمیجانی
واحد 2 – کمیجانی
واحد 3 – پاسارگاد – فرهادی
واحد 4 – فربدصنعت آپادانا – عزیزی
واحد 5 – آرین تکنیک – بختیاری
واحد 6 – سام آسانسور – غریب
واحد 7 – پارلیفت – درهم بخش
واحد 8 – زرصنعت – زرشکن
واحد 9 – آسانسور حیدری – حیدری
واحد 10 – آسانسور قدس – متینی
واحد 11 – پاورلیفت – عسکری
واحد 12 – هایپرآسانسور – هنداوی
واحد 13 – اولیفت – علیایی
واحد 14 – سیگما – عظیمی
واحد 15 – آراز – حسین پور

پارکینگ رستوران یاران

پارکینگ مجتمع شهر آسانسور یاران

پارکینگ مجتمع شهر آسانسور یاران

پارکینگ اتوماتیک یاران

پارکینگ اتوماتیک یاران